СКИ И СНОУБОРД УСЛУГИ во Пампорово - Зима 2018/2019

Цени во ЕВРА *Деца се третираат до 11.99 г.
Услуги 2 дена 3 дена 4 дена 5 дена 6 дена 7 дена 9 дена 13 дена
возрасен деца воз. деца воз. деца воз. деца воз. деца воз. деца воз. деца воз. деца
1. Наем ски и штеки 14 € 11 € 16 € 11 € 21 € 13 € 24 € 14 € 26 € 16 € 30 € 19 € 39 € 25 € 50 € 39 €
2. Наем кондури 14 € 11 € 16 € 11 € 21 € 13 € 24 € 14 € 26 € 16 € 30 € 19 € 39 € 25 € 50 € 39 €
3. Наем ски комплет 20 € 15 € 24 € 17 € 33 € 22 € 40 € 26 € 47 € 32 € 54 € 37 € 65 € 45 € 89 € 59 €
4. Ски училиште по 4 часа + ноќно скијање 32 € 24 € 40 € 30 € 54 € 41 € 63 € 42 € 67 € 45 € 81 € 59 € 103 € 72 € 123 € 85 €
5. Лифт карта 55 € 30 € 77 € 44 € 101 € 58 € 111 € 71 € 130 € 84 € 150 € 98 € 187 € 122 € 245 € 156 €
7. Ски гардеробер 6 € 6 € 7 € 7 € 7 € 7 € 8 € 8 € 9 € 9 € 10 € 10 € 11 € 11 € 14 € 14 €
8. Голем ски/сноуборд пакет /3+4+5/**Сноуборд училиште 2 часа на ден/new 83 € 56 € 120 € 81 € 158 € 105 € 193 € 129 € 214 € 137 € 249 € 158 € 297 € 189 € 413 € 264 €
9. Мал ски/сноуборд пакет /4+5+7/ **Сноуборд училиште 2 часа на ден/new 67 € 46 € 99 € 66 € 127 € 87 € 153 € 103 € 173 € 116 € 195 € 131 € 237 € 154 € 312 € 221 €
10. Мал ски пакет /3+5/ 65 € 44 € 93 € 63 € 124 € 83 € 151 € 101 € 169 € 107 € 193 € 124 € 231 € 151 € 300 € 201 €
11. Сноуборд 2 дена 3 дена 4 дена 5 дена 6 дена 7 дена 9 дена 13 дена
Наем сноу борд + “soft shoes” 26 € 39 € 51 € 63 € 69 € 74 € 85 € 109 €
Ски училиште по 2 часа на ден 32 € 41 € 55 € 66 € 76 € 87 € 111 € 151 €
11.Специјален пакет ‘Научи да скијаш’ 6 дена возрасен 9 дена возрасен 6 дена деца 9 дена деца
Наем ски штеки, кондури 203 € 287 € 133 € 186 €
Ски училиште по 4 часа + ноќно скијање
Лифт карта
13. Ски детска градинка “Kinder Club” за деца на возраст от 4 до 7 години: Ски центар Малина №2, Работно време: 9.00 – 16.30 ч. Полудневен/без ручек Целодневен престој со ручек
Еден ден 19 € 28 €
Два дена 27 € 48 €
Три дена 36 € 57 €
Четири дена 47 € 71 €
Пет дена 58 € 88 €
Шест дена 65 € 98 €
Девет дена 91 € 145 €
Целодневниот престој со ручек 12.00 – 13.00 – е со организиран транспорт во основниот ресторан на хотел “Перелик”
Деца до 6.99 користат бесплатна ски карта со придружник, плаќаат за ски гардеробер и ски училиште.