Кондор

Туристичка агенција Кондор започна со работа во Мај 1990 година како една од првите туристички агенции во Република Македонија. Агенцијата поседува лиценца „А“ за вршење на туристичка дејност, издадена од Министерството за Економија на Република Македонија. Во овој 25 годишен период бележиме постојан раст во сите области и аспекти на туристичкото работење, ги прошируваме содржините и го унапредуваме квалитетот на својата понуда.

Во агенцијата работи искусен и обучен тим, кој претставува основа за професионално и квалитетно работење.

Би сакале да Ве информираме дека можеме да ги обезбедиме следните услуги:
– Летни и зимски одмори 
– Бизнис патувања и саеми 
– Конгреси и семинари 
– Групни и индивидуални патувања 
– Патнички осигурувања 
– Авио билети 
– Организираме семинари, со највисоко ниво на професионализам. 
– Организираме превоз на групи во земјава и странство. 
– Посредуваме при продажба на авиобилети. 
– Организираме групни и индивидуални екскурзии.